مهمترین مواردی که باید درباره مدیریت خانواده بدانید

امام علی علیه السلام: «  مردم ، به فرهنگ و ادب ، نیازمندترند، تا به طلا و نقره ستفاده از استراتژی های خوب تجاری-امام رضا علیه السلام : هر هدفی را از راه آن تعقیب کنید ، هر کس اهدافش را از راه طبیعی تعقیب کند به لغزش دچار نمی شود و به فرض که […]