زندگی متاهلی همراه با شادی و شادمانی

خداوند متعال در آيه 8 سوره نبأ مي فرمايد:” وَ خَلَقْنَاكمُ‏ْ أَزْوَاجًا” ” و شما را بصورت زوجها آفريديم” چنانكه در تفسير نمونه آمده “أزواج” جمع “زوج” به معناي جفت، و جنس مذكر و مؤنث است، و آفرينش انسان از اين دو جنس علاوه بر اينكه ضامن بقاي نسل او است، سبب آرامش جسم و […]